Serveis a l’associat

Assessorament. Formació. Treball.

Informació i assessorament

Serveis d’informació i assessorament al sector tèxtil del gènere de punt en aspectes jurídics, tècnics, de mercat i sobre oportunitats de financiació de projectes mitjançant ajudes i subvencions i redireccionament a agents col•laboradors.

Informació general i comercial sobre el sector industrial i de consum.

Informació en relació a ajuts i subvencions estatals, de la Comunitat Econòmica Europea i Autonòmiques per diferents conceptes (certificació en qualitat, innovacions tecnològiques, adquisició d’equips, etc…)

Assessorament en consultes generals per tal d’adreçar al nostre agremiat cap a l’entitat amb experiència per solucionar les seves problemàtiques concretes (borsa de contactes i col•laboradors)

Promoció del comerç exterior. Informació de diferents missions comercials. Consorci per l’estudi de mercats exteriors.

 

Formació

En col·laboració amb el centre tecnològic FITEX, disposem d’un catàleg d’accions formatives de professionalització, destinades a professionals del sector tèxtil-moda (formació contínua, formació per a l’ocupació i formació específica per a empreses) per àrees

Àrea tècnica i tecnològica

Àrea orientada a professionals de l’àrea de producció. Aquesta capacitació tecnològica ha de recolzar i interaccionar sobre la creació de producte amb l’objecte de facilitar la fabricació de propostes capaces de seduir al client, amb un alt valor afegit i que no es poden equiparar al producte de sèrie que arriba de tercers països els quals competeixen amb preus.

Àrea d’estratègia i innovació

Àrea orientada a professionals de qualsevol àrea funcional de l’empresa, de cultura innovadora.

Àrea d’internacionalització

Àrea orientada a professionals dels departaments d’exportació i administrador de les empreses del sector tèxtil-moda, amb l’objectiu de:

  • Identificar destins d’exportació, receptius als productes d’empresa
  • Familiaritzar-se amb procediments d’exportació, com poden ser: les cartes de crèdit, gestions de cobrament, oportunitats de partenariat d’altres països o amb empreses de l’estat espanyol, amb l’objectiu d’elaborar conjuntament altres mercats.
Àrea de qualitat i gestió

La fabricació de productes capaços de satisfer les necessitats del client (qualitat del producte, preu, servei …), respectuosa amb el medi ambient, realitzada sota condicions de salut i seguretat, són requisits bàsics d’empreses que fabriquen a Europa. Aquests aspectes, així com una gestió global i eficient, constitueixen aspecte fonamentals que influeixen sobre la competitivitat actual de les empreses.

Àrea TIC

Les TIC’s constitueixen eines de gestió que afecten a diferents àrees funcionals de l’empresa i que poden contribuir a un increment important i competitiu, fonamentat en la reducció de costos i la millora de la gestió, reduint tasques, problemes de qualitat, temps d’espera, etc. Aquests continguts afecten a professionals de les àrees de producció comercial, administració, punt de venda, logística, etc., i en moltes ocasions involucren a persones de baixa qualificació, majors de 45 anys o joves que no han assolit els estudis bàsics obligatoris.

Àrea de gestió de RRHH

Orientada a la capacitació de professionals per a la gestió de persones i equips de treball com a instruments molt importants en les organitzacions, per arribar a aconseguir objectius i complir amb la seva missió com a professionals.

Àrea de Retail i Branding

Àrea de transferència de coneixements en el món de la moda, estudis de mercat i de consum, tendències en retail, posicionament de marca, etc.

Àrea comercial amb idiomes

Cada vegada més el lliure comerç entre països fa que els treballadors de tos els departaments de les empreses del sector hagin de dominar al menys una llengua estranger

BORSA DE TREBALL

Borsa de professionals interessats en desenvolupar la seva tasca professional al sector.

Captació d’ofertes de treball de les empreses agremiades.

Selecció de perfils i contacte d’aquests perfils amb l’empresa.

Assessorament i col•laboració amb l’empresa en el procés de selecció i contractació.

Assessorament i col•laboració amb l’empresa en el procés de selecció i contractació.

Busco feina

14 + 10 =

Omple el perfil de la vacant

10 + 6 =